สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42” ประจำปี 2560

h 38193สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42” ประจำปี 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน

วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42ประจำปี 2560

ma 19.09.60 s

                เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน  งานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42ประจำปี 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส

                โดยมีนายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ กรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ

                ในส่วนของกรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน  ซึ่งมีซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานราชการร่วมจัดซุ้มทั้งหมด 31 ซุ้ม แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วยโซนที่ 1 เป็นเกษตรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดิน โซนที่ 2 สนองงานพระราชดำริ โซนที่ 3 เส้นทางสร้างอนาคตการศึกษา โซนที่ 4 ทรัพยากรและการอนุรักษ์ และโซนที่ 5 พัฒนาสุขภาพและสังคม

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ/ข่าว