รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 233
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 สิงหาคม 2560 194
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 03 สิงหาคม 2560 166
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 สิงหาคม 2560 229
รายงานจัดซื้อจัดจ้างนครศรีธรรมราชประจำเดือนกรกฎาคม 2560 03 สิงหาคม 2560 231
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 03 สิงหาคม 2560 294
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 02 สิงหาคม 2560 321
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 02 สิงหาคม 2560 165
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 สิงหาคม 2560 357
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 สิงหาคม 2560 242