รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 กันยายน 2561 35
วันที่ 10 กันยายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10 กันยายน 2561 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 กันยายน 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 กันยายน 2561 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 07 กันยายน 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 07 กันยายน 2561 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 06 กันยายน 2561 35
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 กันยายน 2561 34