รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 04 พฤษภาคม 2561 44
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 04 พฤษภาคม 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 03 พฤษภาคม 2561 22
รายการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561 ศวข ชัยนาท 03 พฤษภาคม 2561 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 03 พฤษภาคม 2561 29
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 03 พฤษภาคม 2561 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 03 พฤษภาคม 2561 23
lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561(ศมข.ขอนแก่น) 02 พฤษภาคม 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 02 พฤษภาคม 2561 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 พฤษภาคม 2561 23