รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 เมษายน 2562 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม 2562 11 เมษายน 2562 68
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 เมษายน 2562 58
วันที่ 9 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 09 เมษายน 2562 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 09 เมษายน 2562 72
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 09 เมษายน 2562 70
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 09 เมษายน 2562 82
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 09 เมษายน 2562 123
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนมีนาคม 2562 09 เมษายน 2562 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ศวข.ชัยนาท 09 เมษายน 2562 50