รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน 2561 36
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 22 พฤศจิกายน 2561 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 พฤศจิกายน 2561 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 พฤศจิกายน 2561 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 15 พฤศจิกายน 2561 32
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 39
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 พฤศจิกายน 2561 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 40
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนตุลาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 พฤศจิกายน 2561 43