รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 สิงหาคม 2561 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 05 สิงหาคม 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 สิงหาคม 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 สิงหาคม 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 03 สิงหาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 03 สิงหาคม 2561 21
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ศวข ชัยนาท 02 สิงหาคม 2561 12