รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 26 มิถุนายน 2562 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 26 มิถุนายน 2562 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 26 มิถุนายน 2562 44
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562 11
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 มิถุนายน 2562 42
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 12 มิถุนายน 2562 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 11 มิถุนายน 2562 43
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 35
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10 มิถุนายน 2562 52
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) 10 มิถุนายน 2562 62