รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 10 มกราคม 2562 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 09 มกราคม 2562 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 09 มกราคม 2562 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 09 มกราคม 2562 27
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2561 09 มกราคม 2562 23
วันที่ 9 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 09 มกราคม 2562 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2561 08 มกราคม 2562 27
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08 มกราคม 2562 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 08 มกราคม 2562 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 08 มกราคม 2562 19