รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 14 มิถุนายน 2560 239
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 13 มิถุนายน 2560 201
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 12 มิถุนายน 2560 228
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 169
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 09 มิถุนายน 2560 221
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 220
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 09 มิถุนายน 2560 214
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนพฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 276
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 08 มิถุนายน 2560 220
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 08 มิถุนายน 2560 456