รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ศวข.หนองคาย 02 ตุลาคม 2560 197
รายงานประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 29 กันยายน 2560 405
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 29 กันยายน 2560 500
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน กันยายน 2560(ศมข.ขอนแก่น) 28 กันยายน 2560 209
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 25 กันยายน 2560 193
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 (ศวข ชัยนาท) 19 กันยายน 2560 110
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 19 กันยายน 2560 171
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 13 กันยายน 2560 212
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 12 กันยายน 2560 202
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 12 กันยายน 2560 310