รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 04 ตุลาคม 2560 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 ตุลาคม 2560 306
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560(ศวข ชัยนาท) 03 ตุลาคม 2560 200
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 03 ตุลาคม 2560 234
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ตุลาคม 2560 147
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 03 ตุลาคม 2560 143
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 03 ตุลาคม 2560 127
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 03 ตุลาคม 2560 212
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือน กันยายน 60 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 02 ตุลาคม 2560 134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 ตุลาคม 2560 203