รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 191
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 06 ตุลาคม 2560 192
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 286
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ตุลาคม 2560 124
รายงานจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2560 05 ตุลาคม 2560 188
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 05 ตุลาคม 2560 158
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 05 ตุลาคม 2560 183
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกันยายน 2560 05 ตุลาคม 2560 197
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 04 ตุลาคม 2560 175
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (แบบ สขร.1) 04 ตุลาคม 2560 196