รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 21 สิงหาคม 2560 176
จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน 18 สิงหาคม 2560 230
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศมข.ขอนแก่น 18 สิงหาคม 2560 281
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 203
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 218
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 242
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 297
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 10 สิงหาคม 2560 204
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 สิงหาคม 2560 197
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 09 สิงหาคม 2560 176