รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 April 2561 137
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 30 April 2561 125
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 26 April 2561 134
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561(ศมข.ขอนแก่น) 25 April 2561 134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 24 April 2561 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 23 April 2561 155
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 April 2561 148
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 23 April 2561 124
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 23 April 2561 123
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 23 April 2561 119