รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 167
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 09 มิถุนายน 2560 220
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 216
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 09 มิถุนายน 2560 213
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนพฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 268
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 08 มิถุนายน 2560 212
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 08 มิถุนายน 2560 439
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 08 มิถุนายน 2560 217
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 08 มิถุนายน 2560 235
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 มิถุนายน 2560 184