รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 10 ตุลาคม 2560 190
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 ตุลาคม 2560 164
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 260
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 179
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 162
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 181
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 198
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 06 ตุลาคม 2560 263
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 196
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 191