รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 03 May 2561 242
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 03 May 2561 163
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 03 May 2561 159
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 03 May 2561 158
lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561(ศมข.ขอนแก่น) 02 May 2561 132
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 02 May 2561 150
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 02 May 2561 109
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 May 2561 111
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 01 May 2561 124
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 April 2561 104