รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 02 พฤศจิกายน 2560 184
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560 ศวข ชัยนาท 02 พฤศจิกายน 2560 114
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 พฤศจิกายน 2560 192
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560 01 พฤศจิกายน 2560 108
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 พฤศจิกายน 2560 209
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนตุลาคม 2560 01 พฤศจิกายน 2560 180
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 ตุลาคม 2560 145
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19 ตุลาคม 2560 193
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 17 ตุลาคม 2560 180
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 17 ตุลาคม 2560 186