รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 07 กรกฎาคม 2560 450
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 กรกฎาคม 2560 238
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 07 กรกฎาคม 2560 232
ผลการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้าง 07 กรกฎาคม 2560 242
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน มิ.ย. 60 07 กรกฎาคม 2560 246
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 06 กรกฎาคม 2560 263
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 06 กรกฎาคม 2560 262
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 กรกฎาคม 2560 227
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 06 กรกฎาคม 2560 200
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 06 กรกฎาคม 2560 257