รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 181
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 195
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 06 ตุลาคม 2560 256
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 195
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 189
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 06 ตุลาคม 2560 191
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 278
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ตุลาคม 2560 124
รายงานจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2560 05 ตุลาคม 2560 185
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 05 ตุลาคม 2560 157