รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนมิถุนายน 2560 13 กรกฎาคม 2560 223
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 13 กรกฎาคม 2560 225
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 13 กรกฎาคม 2560 280
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สขร 1) ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 13 กรกฎาคม 2560 233
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สขร 1) ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 13 กรกฎาคม 2560 269
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ศวข ชัยนาท 13 กรกฎาคม 2560 239
รายงานจัดซื้อจัดจ้ง 13 กรกฎาคม 2560 288
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสราษฎร์ธานี 12 กรกฎาคม 2560 213
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 07 กรกฎาคม 2560 446
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 กรกฎาคม 2560 238