รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 24 กรกฎาคม 2560 182
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 24 กรกฎาคม 2560 232
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 21 กรกฎาคม 2560 208
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 20 กรกฎาคม 2560 380
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 18 กรกฎาคม 2560 246
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศมข.อุดรธานี 17 กรกฎาคม 2560 239
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2560 ศมข.อุดรธานี 17 กรกฎาคม 2560 227
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 กรกฎาคม 2560 229
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 17 กรกฎาคม 2560 237
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 14 กรกฎาคม 2560 248