รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 17 ตุลาคม 2560 183
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 10 ตุลาคม 2560 190
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 ตุลาคม 2560 163
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 254
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 179
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 181
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 06 ตุลาคม 2560 195
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 06 ตุลาคม 2560 256
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 195