รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 02 สิงหาคม 2560 153
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 สิงหาคม 2560 336
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 สิงหาคม 2560 218
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 (ศวข ชัยนาท) 02 สิงหาคม 2560 139
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 01 สิงหาคม 2560 248
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 สิงหาคม 2560 215
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 01 สิงหาคม 2560 156
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 01 สิงหาคม 2560 182
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศวข.หนองคาย 01 สิงหาคม 2560 175
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 27 กรกฎาคม 2560 140