รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 04 ธันวาคม 2560 124
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560 159
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560 106
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศวข.หนองคาย 01 ธันวาคม 2560 157
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560 146
สรุปผลรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 ธันวาคม 2560 131
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 30 พฤศจิกายน 2560 128
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 28 พฤศจิกายน 2560 133
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 23 พฤศจิกายน 2560 172
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 21 พฤศจิกายน 2560 137