รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 05 June 2561 136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 June 2561 155
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนประจำเดือนพฤษภาคม 61 05 June 2561 106
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง 05 June 2561 135
รายการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561 ศวข ชัยนาท 04 June 2561 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 04 June 2561 141
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 June 2561 124
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 04 June 2561 110
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (ศมข.ขอนแก่น) 01 June 2561 139
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 01 June 2561 88