รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 13 กรกฎาคม 2560 278
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สขร 1) ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 13 กรกฎาคม 2560 231
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สขร 1) ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 13 กรกฎาคม 2560 266
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ศวข ชัยนาท 13 กรกฎาคม 2560 237
รายงานจัดซื้อจัดจ้ง 13 กรกฎาคม 2560 286
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสราษฎร์ธานี 12 กรกฎาคม 2560 211
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 07 กรกฎาคม 2560 427
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 กรกฎาคม 2560 236
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 07 กรกฎาคม 2560 230
ผลการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้าง 07 กรกฎาคม 2560 241