รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 ธันวาคม 2560 153
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 07 ธันวาคม 2560 160
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 07 ธันวาคม 2560 129
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 06 ธันวาคม 2560 162
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 ธันวาคม 2560 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 ธันวาคม 2560 130
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 ธันวาคม 2560 146
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 04 ธันวาคม 2560 132
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 04 ธันวาคม 2560 117
รายงานขอซ์้อขอจ้าง ศวข .ชัยนาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 04 ธันวาคม 2560 102