รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 พฤศจิกายน 2560 37
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 08 พฤศจิกายน 2560 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 07 พฤศจิกายน 2560 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 07 พฤศจิกายน 2560 49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 06 พฤศจิกายน 2560 46
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 06 พฤศจิกายน 2560 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 พฤศจิกายน 2560 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 03 พฤศจิกายน 2560 46
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศวข.ปราจีนบุรี 03 พฤศจิกายน 2560 37
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศวข.หนองคาย 03 พฤศจิกายน 2560 50