รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 พฤษภาคม 2562 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 พฤษภาคม 2562 45
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 01 พฤษภาคม 2562 42
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 01 พฤษภาคม 2562 36
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 พฤษภาคม 2562 46
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2562 25 เมษายน 2562 33
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 เมษายน 2562 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 เมษายน 2562 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 73