รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 05 ธันวาคม 2561 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 ธันวาคม 2561 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 9 รายการ 04 ธันวาคม 2561 29
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 04 ธันวาคม 2561 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 04 ธันวาคม 2561 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 03 ธันวาคม 2561 31
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 03 ธันวาคม 2561 6