รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 31 มกราคม 2562 34
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 18 มกราคม 2562 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 16 มกราคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 มกราคม 2562 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 มกราคม 2562 19
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 15 มกราคม 2562 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 10 มกราคม 2562 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2561 10 มกราคม 2562 26
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 10 มกราคม 2562 23