รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มกราคม 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 09 มกราคม 2561 25
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 09 มกราคม 2561 18
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 08 มกราคม 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 มกราคม 2561 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 08 มกราคม 2561 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 08 มกราคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 08 มกราคม 2561 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีธันวาคม 08 มกราคม 2561 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 08 มกราคม 2561 38