รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 สิงหาคม 2561 12
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 07 สิงหาคม 2561 18
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 06 สิงหาคม 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 สิงหาคม 2561 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 17
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2561 06 สิงหาคม 2561 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 06 สิงหาคม 2561 17