รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่:สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 23 กันยายน 2561 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 18 กันยายน 2561 39
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 18 กันยายน 2561 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)(2) 13 กันยายน 2561 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)(1) 13 กันยายน 2561 42
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 13 กันยายน 2561 29
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 12 กันยายน 2561 31
รายการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561 ศวข ชัยนาท 12 กันยายน 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 12 กันยายน 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561 33