รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 กรกฎาคม 2562 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 03 กรกฎาคม 2562 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 03 กรกฎาคม 2562 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 03 กรกฎาคม 2562 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 กรกฎาคม 2562 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 01 กรกฎาคม 2562 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดระานี 01 กรกฎาคม 2562 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 01 กรกฎาคม 2562 35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 01 กรกฎาคม 2562 29
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 01 กรกฎาคม 2562 30