รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 07 February 2563 24
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่่วยงานรัฐประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 07 February 2563 26
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 07 February 2563 18
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 06 February 2563 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2563 06 February 2563 14
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนมกราคม 2563 06 February 2563 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 05 February 2563 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 05 February 2563 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 05 February 2563 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 05 February 2563 15