รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 08 พฤษภาคม 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคมและเมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 พฤษภาคม 2561 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มีนาคม และเมษายน 2561 07 พฤษภาคม 2561 32
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 พฤษภาคม 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 07 พฤษภาคม 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 พฤษภาคม 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 พฤษภาคม 2561 16