รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 08 January 2561 125
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 05 January 2561 368
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 05 January 2561 129
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เดือนธันวาคม 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 04 January 2561 152
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 04 January 2561 144
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 January 2561 108
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 04 January 2561 129
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 January 2561 131
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เดือนธันวาคม 2560 03 January 2561 91
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ศวข.ชัยนาท 03 January 2561 93