รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 08 สิงหาคม 2560 196
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสราษฎร์ธานี 07 สิงหาคม 2560 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา รอบเดือนกรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2560 285
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 07 สิงหาคม 2560 203
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 07 สิงหาคม 2560 193
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 07 สิงหาคม 2560 179
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2560 196
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2560 157
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 04 สิงหาคม 2560 175
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 166