รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เดือนธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 91
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ศวข.ชัยนาท 03 มกราคม 2561 92
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 132
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 25 ธันวาคม 2560 153
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.60 21 ธันวาคม 2560 164
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ต.ค.60 21 ธันวาคม 2560 305
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 ธันวาคม 2560 128
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 14 ธันวาคม 2560 155
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 13 ธันวาคม 2560 166
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 13 ธันวาคม 2560 153