รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 211
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 230
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 282
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 10 สิงหาคม 2560 199
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 สิงหาคม 2560 189
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 09 สิงหาคม 2560 167
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 สิงหาคม 2560 206
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาข้าว 09 สิงหาคม 2560 202
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 08 สิงหาคม 2560 193
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 08 สิงหาคม 2560 269