รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 15 June 2561 169
สำนักบริการกลาง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 15 June 2561 156
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 14 June 2561 185
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 12 June 2561 148
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 12 June 2561 181
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 11 June 2561 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 11 June 2561 142
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 June 2561 118
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 June 2561 112
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 June 2561 133