รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 01 กันยายน 2560 175
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 01 กันยายน 2560 198
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 01 กันยายน 2560 121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 30 สิงหาคม 2560 145
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 21 สิงหาคม 2560 172
จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน 18 สิงหาคม 2560 224
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศมข.ขอนแก่น 18 สิงหาคม 2560 270
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 196
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 211
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 228