รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 05 กันยายน 2560 172
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2560 05 กันยายน 2560 140
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 05 กันยายน 2560 133
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 05 กันยายน 2560 144
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 05 กันยายน 2560 143
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 กันยายน 2560 285
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 04 กันยายน 2560 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 04 กันยายน 2560 144
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ศมข.ขอนแก่น 04 กันยายน 2560 173
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 04 กันยายน 2560 138