รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน สิงหาคม 2560 07 กันยายน 2560 187
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 07 กันยายน 2560 137
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 07 กันยายน 2560 190
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 07 กันยายน 2560 195
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนสิงหาคม 2560 07 กันยายน 2560 205
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2560 06 กันยายน 2560 206
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 06 กันยายน 2560 465
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 กันยายน 2560 257
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 06 กันยายน 2560 211
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 06 กันยายน 2560 283