รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 05 กันยายน 2562 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 05 กันยายน 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 05 กันยายน 2562 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุโขทัย 05 กันยายน 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 กันยายน 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 04 กันยายน 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 กันยายน 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 04 กันยายน 2562 10