รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 07 พฤษภาคม 2562 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศวข.ชัยนาท 07 พฤษภาคม 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 พฤษภาคม 2562 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 03 พฤษภาคม 2562 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 03 พฤษภาคม 2562 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 พฤษภาคม 2562 40
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 03 พฤษภาคม 2562 42