รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 14 ธันวาคม 2561 16
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 12 ธันวาคม 2561 17
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 12 ธันวาคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 12 ธันวาคม 2561 21
รายการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561 ศวข ชัยนาท 07 ธันวาคม 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 07 ธันวาคม 2561 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 ธันวาคม 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 07 ธันวาคม 2561 35
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 29
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 06 ธันวาคม 2561 27