รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 21 พฤศจิกายน 2560 53
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นราบเดือนทุก ๆ เดือน 17 พฤศจิกายน 2560 58
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 16 พฤศจิกายน 2560 46
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 16 พฤศจิกายน 2560 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 14 พฤศจิกายน 2560 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 14 พฤศจิกายน 2560 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 พฤศจิกายน 2560 49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 พฤศจิกายน 2560 44
รายงานขอซื้อขอจ้าง 09 พฤศจิกายน 2560 40
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 09 พฤศจิกายน 2560 43