รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 10 พฤษภาคม 2561 30
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 10 พฤษภาคม 2561 44
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 พฤษภาคม 2561 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 09 พฤษภาคม 2561 41
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 พฤษภาคม 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 พฤษภาคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 พฤษภาคม 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 14