รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 16 มกราคม 2561 42
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ประจำเดือนธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 12 มกราคม 2561 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 12 มกราคม 2561 31
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 12 มกราคม 2561 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 12 มกราคม 2561 42
วันที่ 11 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 11 มกราคม 2561 29
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2560 09 มกราคม 2561 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 09 มกราคม 2561 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 มกราคม 2561 31