รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ศวข.ชัยนาท 09 March 2563 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02 March 2563 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 02 March 2563 13
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02 March 2563 8
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี2563 28 February 2563 10
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 27 February 2563 17
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 14 February 2563 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 14 February 2563 15
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 13 February 2563 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 February 2563 18