รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนประจำเดือนพฤษภาคม 61 03 ตุลาคม 2561 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 03 ตุลาคม 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 02 ตุลาคม 2561 31
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 02 ตุลาคม 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 ตุลาคม 2561 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 01 ตุลาคม 2561 21
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 ตุลาคม 2561 25
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 01 ตุลาคม 2561 26
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 22