รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 28
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 24
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 37
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 21
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 38
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 13