รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 03 กรกฎาคม 2560 108
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 กรกฎาคม 2560 118
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ศวข ชัยนาท 26 มิถุนายน 2560 206
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 23 มิถุนายน 2560 262
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 16 มิถุนายน 2560 196
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (แบบ สขร.1) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 14 มิถุนายน 2560 238
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.สกลนคร 14 มิถุนายน 2560 197
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.ขอนแก่น 14 มิถุนายน 2560 245
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 14 มิถุนายน 2560 204
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 13 มิถุนายน 2560 143