รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 07 สิงหาคม 2560 165
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 07 สิงหาคม 2560 140
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 07 สิงหาคม 2560 143
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2560 167
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2560 121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 04 สิงหาคม 2560 139
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 127
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 133
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 174
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 สิงหาคม 2560 159