รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 12 กันยายน 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 10 กันยายน 2562 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 กันยายน 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09 กันยายน 2562 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 09 กันยายน 2562 26
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ศวข.ชร.) 09 กันยายน 2562 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09 กันยายน 2562 27
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 27
วันที่ 6 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 06 กันยายน 2562 30
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 15