รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 04 ธันวาคม 2560 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 04 ธันวาคม 2560 19
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศวข.หนองคาย 01 ธันวาคม 2560 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560 24
สรุปผลรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 ธันวาคม 2560 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 30 พฤศจิกายน 2560 25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 19
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 28 พฤศจิกายน 2560 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 23 พฤศจิกายน 2560 36