รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 14 พฤษภาคม 2562 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 13 พฤษภาคม 2562 46
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13 พฤษภาคม 2562 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 10 พฤษภาคม 2562 48
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 08 พฤษภาคม 2562 36
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 08 พฤษภาคม 2562 57
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประจำเดือน เมษายน 2562 08 พฤษภาคม 2562 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เมษายน 2562 08 พฤษภาคม 2562 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 พฤษภาคม 2562 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 08 พฤษภาคม 2562 9