รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 04 มิถุนายน 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 มิถุนายน 2561 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (ศมข.ขอนแก่น) 01 มิถุนายน 2561 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 22 พฤษภาคม 2561 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 17 พฤษภาคม 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2561 12 พฤษภาคม 2561 32
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ : สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2561 11 พฤษภาคม 2561 45
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ : สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2561 11 พฤษภาคม 2561 39
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 40
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 10 พฤษภาคม 2561 48