รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 4 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562 50
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 04 มีนาคม 2562 28
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 04 มีนาคม 2562 26
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 01 มีนาคม 2562 10
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 01 มีนาคม 2562 29
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01 มีนาคม 2562 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01 มีนาคม 2562 29
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 45
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 06 กุมภาพันธ์ 2562 22