รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี62 24 ธันวาคม 2561 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนพฤศจิกายน 2561 20 ธันวาคม 2561 21
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 18 ธันวาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 18 ธันวาคม 2561 26
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561 31
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 17 ธันวาคม 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 17 ธันวาคม 2561 23
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 17 ธันวาคม 2561 22
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2561 23