รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 05 ตุลาคม 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่:สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 05 ตุลาคม 2561 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 04 ตุลาคม 2561 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 04 ตุลาคม 2561 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 04 ตุลาคม 2561 37
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 ตุลาคม 2561 26
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 ตุลาคม 2561 32
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561 19