รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 (แบบสขร.1) 18 กรกฎาคม 2562 25
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2562 12 กรกฎาคม 2562 41
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) 10 กรกฎาคม 2562 34
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 10 กรกฎาคม 2562 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562 29
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562 40
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน มิ.ย.62 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 08 กรกฎาคม 2562 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 08 กรกฎาคม 2562 37
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2562 06 กรกฎาคม 2562 36