รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 กันยายน 2561 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 03 กันยายน 2561 21
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 27 สิงหาคม 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)(2) 21 สิงหาคม 2561 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)(1) 21 สิงหาคม 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 20 สิงหาคม 2561 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 17 สิงหาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 17 สิงหาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต่อเนื่อง 17 สิงหาคม 2561 29