รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 05 มิถุนายน 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 05 มิถุนายน 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 05 มิถุนายน 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 05 มิถุนายน 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 05 มิถุนายน 2561 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 05 มิถุนายน 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 05 มิถุนายน 2561 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มิถุนายน 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนประจำเดือนพฤษภาคม 61 05 มิถุนายน 2561 13
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง 05 มิถุนายน 2561 21