รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 04 มกราคม 2562 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 มกราคม 2562 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 04 มกราคม 2562 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 04 มกราคม 2562 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 03 มกราคม 2562 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 มกราคม 2562 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 มกราคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 03 มกราคม 2562 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 02 มกราคม 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2561 02 มกราคม 2562 79