รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 07 ธันวาคม 2560 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 07 ธันวาคม 2560 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 ธันวาคม 2560 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 07 ธันวาคม 2560 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 07 ธันวาคม 2560 35
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 06 ธันวาคม 2560 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 ธันวาคม 2560 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 ธันวาคม 2560 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 ธันวาคม 2560 40
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 04 ธันวาคม 2560 27