รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 08 ตุลาคม 2561 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2561 08 ตุลาคม 2561 45
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 ตุลาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 ตุลาคม 2561 40
รายการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561 ศวข ชัยนาท 08 ตุลาคม 2561 37
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 06 ตุลาคม 2561 34
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 05 ตุลาคม 2561 31
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 05 ตุลาคม 2561 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 05 ตุลาคม 2561 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กันยายน 2561 05 ตุลาคม 2561 29