รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 05 มิถุนายน 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 05 มิถุนายน 2562 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ขอสรุปรายงานจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 05 มิถุนายน 2562 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 04 มิถุนายน 2562 23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 04 มิถุนายน 2562 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 04 มิถุนายน 2562 17
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 2562 29 พฤษภาคม 2562 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 28 พฤษภาคม 2562 65
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562 47