รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 04 เมษายน 2562 32
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 04 เมษายน 2562 62
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 04 เมษายน 2562 41
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 04 เมษายน 2562 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 เมษายน 2562 36
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 03 เมษายน 2562 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 เมษายน 2562 54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 01 เมษายน 2562 12
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 07 มีนาคม 2562 25
วันที่ 5 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 05 มีนาคม 2562 23