รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนยืวิจัยข้าวอุบลราชธานี 03 April 2563 17
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 02 April 2563 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 02 April 2563 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 01 April 2563 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 01 April 2563 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 01 April 2563 17
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 30 March 2563 12
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 19 March 2563 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธุ์ 2563(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 18 March 2563 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) 18 March 2563 28