รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 02 สิงหาคม 2562 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 สิงหาคม 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 02 สิงหาคม 2562 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 01 สิงหาคม 2562 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบสขร.1) 01 สิงหาคม 2562 23
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 กรกฎาคม 2562 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 25 กรกฎาคม 2562 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ศวข.เชียงราย) 24 กรกฎาคม 2562 27