รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 06 กันยายน 2561 19
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 กันยายน 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 17
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานแจ้งซ่อมและปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 05 กันยายน 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 05 กันยายน 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 05 กันยายน 2561 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 04 กันยายน 2561 19
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 04 กันยายน 2561 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 04 กันยายน 2561 17