รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1) 02 ตุลาคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 01 ตุลาคม 2562 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกันยายน 2562 01 ตุลาคม 2562 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 01 ตุลาคม 2562 6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 30 กันยายน 2562 4
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 24 กันยายน 2562 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) 23 กันยายน 2562 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 19 กันยายน 2562 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 18 กันยายน 2562 31
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศวข.เชียงราย 14 กันยายน 2562 32