รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08 มกราคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 08 มกราคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 08 มกราคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 มกราคม 2562 20
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562 19
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562 15
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 04 มกราคม 2562 19
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนธันวาคม 2561 04 มกราคม 2562 25