รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 06 สิงหาคม 2562 26
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 06 สิงหาคม 2562 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 05 สิงหาคม 2562 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2562 05 สิงหาคม 2562 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 05 สิงหาคม 2562 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ขอสรุปรายงานจัดซื้อเดือนกรกฎาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 19