รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 11 มิถุนายน 2561 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 11 มิถุนายน 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 มิถุนายน 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 มิถุนายน 2561 21
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 มิถุนายน 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2561 06 มิถุนายน 2561 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 06 มิถุนายน 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 มิถุนายน 2561 11
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 06 มิถุนายน 2561 14