รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุโขทัย 03 ตุลาคม 2562 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 03 ตุลาคม 2562 4
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 03 ตุลาคม 2562 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 03 ตุลาคม 2562 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 ตุลาคม 2562 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 02 ตุลาคม 2562 5
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ศวข.เชียงราย 02 ตุลาคม 2562 8
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562 15
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02 ตุลาคม 2562 9
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562 13