รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 12 กันยายน 2561 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 กันยายน 2561 18
วันที่ 10 กันยายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10 กันยายน 2561 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 กันยายน 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 กันยายน 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 07 กันยายน 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 07 กันยายน 2561 19