รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 07 กุมภาพันธ์ 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 07 กุมภาพันธ์ 2561 17
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กุมภาพันธ์ 2561 15
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 07 กุมภาพันธ์ 2561 20
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เดือนมกราคม 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 06 กุมภาพันธ์ 2561 36
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 80
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 05 กุมภาพันธ์ 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 05 กุมภาพันธ์ 2561 19