รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2563 08 April 2563 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 April 2563 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2563 08 April 2563 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 07 April 2563 12
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 07 April 2563 15
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนมีนาคม 2563 03 April 2563 23
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 03 April 2563 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 03 April 2563 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 03 April 2563 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) 03 April 2563 15