รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 27
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 18
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 07 มิถุนายน 2562 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 07 มิถุนายน 2562 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 06 มิถุนายน 2562 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 มิถุนายน 2562 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 06 มิถุนายน 2562 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 06 มิถุนายน 2562 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 05 มิถุนายน 2562 30