รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนมีนาคม 2562 09 เมษายน 2562 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ศวข.ชัยนาท 09 เมษายน 2562 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 05 เมษายน 2562 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ในรอบเดือน มีนาคม 2562 05 เมษายน 2562 30
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2562 05 เมษายน 2562 36
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 05 เมษายน 2562 74
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 05 เมษายน 2562 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 05 เมษายน 2562 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 05 เมษายน 2562 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 04 เมษายน 2562 50