รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร) 02 พฤศจิกายน 2561 16
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 02 พฤศจิกายน 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 02 พฤศจิกายน 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 02 พฤศจิกายน 2561 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 ตุลาคม 2561 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 ตุลาคม 2561 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 ตุลาคม 2561 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 22 ตุลาคม 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 17 ตุลาคม 2561 43
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 11 ตุลาคม 2561 37