รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานการจัดซื็อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 02 พฤศจิกายน 2560 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 02 พฤศจิกายน 2560 110
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560 ศวข ชัยนาท 02 พฤศจิกายน 2560 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 พฤศจิกายน 2560 97
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 พฤศจิกายน 2560 106
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนตุลาคม 2560 01 พฤศจิกายน 2560 97
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 ตุลาคม 2560 84
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19 ตุลาคม 2560 114
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 17 ตุลาคม 2560 116