รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 83
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 86
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560 118
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 สิงหาคม 2560 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 03 สิงหาคม 2560 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 สิงหาคม 2560 124
รายงานจัดซื้อจัดจ้างนครศรีธรรมราชประจำเดือนกรกฎาคม 2560 03 สิงหาคม 2560 109
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 03 สิงหาคม 2560 121
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 02 สิงหาคม 2560 176
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 02 สิงหาคม 2560 76