รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 02 พฤศจิกายน 2560 106
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560 ศวข ชัยนาท 02 พฤศจิกายน 2560 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 พฤศจิกายน 2560 91
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 พฤศจิกายน 2560 101
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนตุลาคม 2560 01 พฤศจิกายน 2560 93
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 25 ตุลาคม 2560 79
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 19 ตุลาคม 2560 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 17 ตุลาคม 2560 112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 17 ตุลาคม 2560 99