รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานจัดซื้อจัดจ้างนครศรีธรรมราชประจำเดือนกรกฎาคม 2560 03 สิงหาคม 2560 107
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 03 สิงหาคม 2560 114
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 02 สิงหาคม 2560 153
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 02 สิงหาคม 2560 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 สิงหาคม 2560 131
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 สิงหาคม 2560 140
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 (ศวข ชัยนาท) 02 สิงหาคม 2560 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 01 สิงหาคม 2560 173
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 01 สิงหาคม 2560 126
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 01 สิงหาคม 2560 77