รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 02 กรกฎาคม 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 กรกฎาคม 2561 11
(ศมข.ขอนแก่น)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 22
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 21 มิถุนายน 2561 18
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 21 มิถุนายน 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 19 มิถุนายน 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 15 มิถุนายน 2561 20
สำนักบริการกลาง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 14 มิถุนายน 2561 16
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561 14