รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 05 มีนาคม 2561 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 มีนาคม 2561 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61(ศมข.ขอนแก่น) 26 กุมภาพันธ์ 2561 19
งบประมาณและเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 19 กุมภาพันธ์ 2561 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 16 กุมภาพันธ์ 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 12 กุมภาพันธ์ 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธมกราคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 12 กุมภาพันธ์ 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 กุมภาพันธ์ 2561 32
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 09 กุมภาพันธ์ 2561 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว 08 กุมภาพันธ์ 2561 40