รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 06 พฤศจิกายน 2561 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 06 พฤศจิกายน 2561 16
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 05 พฤศจิกายน 2561 16
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 05 พฤศจิกายน 2561 33
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 พฤศจิกายน 2561 10
จัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเดือนตุลาคม 2561 05 พฤศจิกายน 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 05 พฤศจิกายน 2561 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 02 พฤศจิกายน 2561 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 พฤศจิกายน 2561 16
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 02 พฤศจิกายน 2561 13