รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 มกราคม 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 04 มกราคม 2561 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 มกราคม 2561 16
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เดือนธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 21
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 25 ธันวาคม 2560 24
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.60 21 ธันวาคม 2560 25
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ต.ค.60 21 ธันวาคม 2560 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 ธันวาคม 2560 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 14 ธันวาคม 2560 31