รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 01 ตุลาคม 2561 8
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่:สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 23 กันยายน 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 18 กันยายน 2561 23
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 18 กันยายน 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)(2) 13 กันยายน 2561 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)(1) 13 กันยายน 2561 23
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 13 กันยายน 2561 15
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 12 กันยายน 2561 19
รายการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561 ศวข ชัยนาท 12 กันยายน 2561 16