รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2562 26 สิงหาคม 2562 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 23 สิงหาคม 2562 18
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 15 สิงหาคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 สิงหาคม 2562 23
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน และกรกรฎาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 07 สิงหาคม 2562 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 สิงหาคม 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 สิงหาคม 2562 20