รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 April 2563 7
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 16 April 2563 12
วันที่ 13 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 14 April 2563 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 10 April 2563 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 10 April 2563 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 10 April 2563 15
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 10 April 2563 7
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. 2563 09 April 2563 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ศวข.ชัยนาท 09 April 2563 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 April 2563 9