รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 10 มกราคม 2562 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2561 10 มกราคม 2562 24
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 10 มกราคม 2562 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 10 มกราคม 2562 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 09 มกราคม 2562 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 09 มกราคม 2562 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 09 มกราคม 2562 27
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2561 09 มกราคม 2562 15
วันที่ 9 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 09 มกราคม 2562 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2561 08 มกราคม 2562 19