รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 26 มิถุนายน 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 26 มิถุนายน 2562 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2562 25
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 มิถุนายน 2562 25
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 12 มิถุนายน 2562 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 11 มิถุนายน 2562 26
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 23
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10 มิถุนายน 2562 32
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) 10 มิถุนายน 2562 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศวข.ชัยนาท 10 มิถุนายน 2562 21