รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 10 ตุลาคม 2562 15
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 09 ตุลาคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 07 ตุลาคม 2562 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 ตุลาคม 2562 13
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 04 ตุลาคม 2562 25
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 04 ตุลาคม 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 ตุลาคม 2562 21
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 ตุลาคม 2562 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562 03 ตุลาคม 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 03 ตุลาคม 2562 10