รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 เมษายน 2562 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม 2562 11 เมษายน 2562 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 เมษายน 2562 36
วันที่ 9 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 09 เมษายน 2562 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 09 เมษายน 2562 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 09 เมษายน 2562 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 09 เมษายน 2562 40
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 09 เมษายน 2562 64