รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 24 กรกฎาคม 2560 127
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 24 กรกฎาคม 2560 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 24 กรกฎาคม 2560 121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 21 กรกฎาคม 2560 119
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 20 กรกฎาคม 2560 263
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 18 กรกฎาคม 2560 115
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศมข.อุดรธานี 17 กรกฎาคม 2560 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2560 ศมข.อุดรธานี 17 กรกฎาคม 2560 125
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 กรกฎาคม 2560 121
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 17 กรกฎาคม 2560 122