รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 09 พฤษภาคม 2561 86
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 พฤษภาคม 2561 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 พฤษภาคม 2561 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 พฤษภาคม 2561 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 09 พฤษภาคม 2561 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 08 พฤษภาคม 2561 69