รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 05 กุมภาพันธ์ 2561 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 05 กุมภาพันธ์ 2561 61
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 02 กุมภาพันธ์ 2561 77
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 02 กุมภาพันธ์ 2561 42
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 02 กุมภาพันธ์ 2561 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2561ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 01 กุมภาพันธ์ 2561 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2561ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 01 กุมภาพันธ์ 2561 81
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 18 มกราคม 2561 81