รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 09 เมษายน 2561 47
รายการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561 ศวข ชัยนาท 03 เมษายน 2561 25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 02 เมษายน 2561 32
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 09 มีนาคม 2561 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 มีนาคม 2561 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 08 มีนาคม 2561 49
จัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07 มีนาคม 2561 60
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 07 มีนาคม 2561 50
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07 มีนาคม 2561 97
วันที่ 7 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 มีนาคม 2561 53