รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 06 มิถุนายน 2561 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 มิถุนายน 2561 46
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 06 มิถุนายน 2561 50
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 05 มิถุนายน 2561 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 05 มิถุนายน 2561 69
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 05 มิถุนายน 2561 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 05 มิถุนายน 2561 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 05 มิถุนายน 2561 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 05 มิถุนายน 2561 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 05 มิถุนายน 2561 55