รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 สิงหาคม 2561 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 สิงหาคม 2561 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 03 สิงหาคม 2561 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 03 สิงหาคม 2561 42
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ศวข ชัยนาท 02 สิงหาคม 2561 33
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 02 สิงหาคม 2561 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 31 กรกฎาคม 2561 73
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 32