รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 06 กรกฎาคม 2561 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กรกฎาคม 2561 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 04 กรกฎาคม 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 กรกฎาคม 2561 4
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 02 กรกฎาคม 2561 16