รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 04 กันยายน 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 04 กันยายน 2562 4
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สรข.1) 03 กันยายน 2562 8
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 03 กันยายน 2562 5
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 02 กันยายน 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 02 กันยายน 2562 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 02 กันยายน 2562 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 29 สิงหาคม 2562 9
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1) 27 สิงหาคม 2562 15