รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 มีนาคม 2561 18
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 มีนาคม 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 มีนาคม 2561 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 06 มีนาคม 2561 12
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 06 มีนาคม 2561 16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 มีนาคม 2561 42
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 05 มีนาคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 05 มีนาคม 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 05 มีนาคม 2561 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 05 มีนาคม 2561 12