รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 08 มกราคม 2561 30
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 08 มกราคม 2561 33
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 08 มกราคม 2561 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 08 มกราคม 2561 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 08 มกราคม 2561 24
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 08 มกราคม 2561 26
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 05 มกราคม 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 05 มกราคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เดือนธันวาคม 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 04 มกราคม 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 04 มกราคม 2561 37