รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 03 กรกฎาคม 2562 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 03 กรกฎาคม 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 03 กรกฎาคม 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 กรกฎาคม 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 01 กรกฎาคม 2562 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดระานี 01 กรกฎาคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 01 กรกฎาคม 2562 16
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 01 กรกฎาคม 2562 15
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 01 กรกฎาคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 26 มิถุนายน 2562 23