รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนธันวาคม 2562 03 มกราคม 2563 4
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 03 มกราคม 2563 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 03 มกราคม 2563 9
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 02 มกราคม 2563 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.62 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 02 มกราคม 2563 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 02 มกราคม 2563 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) 02 มกราคม 2563 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 02 มกราคม 2563 3
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 27 ธันวาคม 2562 6
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562 6