รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 พฤษภาคม 2562 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 พฤษภาคม 2562 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 01 พฤษภาคม 2562 17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 01 พฤษภาคม 2562 11
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 พฤษภาคม 2562 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 26 เมษายน 2562 24
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2562 25 เมษายน 2562 13
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 เมษายน 2562 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 เมษายน 2562 52