รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 กุมภาพันธ์ 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 04 กุมภาพันธ์ 2562 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ขอสรุปรายงานจัดซื้อเดือนมกราคม 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 29 มกราคม 2562 12
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 18 มกราคม 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 16 มกราคม 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 มกราคม 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 มกราคม 2562 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 15 มกราคม 2562 27