รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 05 May 2563 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 05 May 2563 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) 05 May 2563 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 05 May 2563 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2563 02 May 2563 9
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 30 April 2563 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 28 April 2563 20
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 20 April 2563 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 20 April 2563 26
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 20 April 2563 12