รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 พฤศจิกายน 2561 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนตุลาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 พฤศจิกายน 2561 20
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 07 พฤศจิกายน 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 พฤศจิกายน 2561 20
รายงานจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 07 พฤศจิกายน 2561 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 06 พฤศจิกายน 2561 17