รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 23 June 2560 376
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 16 June 2560 246
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (แบบ สขร.1) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 14 June 2560 313
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.สกลนคร 14 June 2560 295
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.ขอนแก่น 14 June 2560 312
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 14 June 2560 248
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 13 June 2560 213
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 12 June 2560 250
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09 June 2560 206
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 09 June 2560 244