รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน และกรกรฎาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 07 สิงหาคม 2562 37
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 สิงหาคม 2562 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 สิงหาคม 2562 37
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 06 สิงหาคม 2562 45
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 06 สิงหาคม 2562 45