รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 พฤษภาคม 2562 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 พฤษภาคม 2562 52
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 01 พฤษภาคม 2562 49
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 01 พฤษภาคม 2562 43
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 พฤษภาคม 2562 56
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2562 25 เมษายน 2562 38
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 เมษายน 2562 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 เมษายน 2562 99
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 86
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 เมษายน 2562 72