รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 July 2560 167
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ศวข ชัยนาท 26 June 2560 299
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 23 June 2560 373
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 16 June 2560 242
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (แบบ สขร.1) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 14 June 2560 302
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.สกลนคร 14 June 2560 281
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.ขอนแก่น 14 June 2560 310
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 14 June 2560 245
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 13 June 2560 210
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 12 June 2560 245