รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 02 กันยายน 2562 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 02 กันยายน 2562 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 02 กันยายน 2562 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 29 สิงหาคม 2562 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1) 27 สิงหาคม 2562 31
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2562 26 สิงหาคม 2562 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 23 สิงหาคม 2562 35
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 15 สิงหาคม 2562 22
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 สิงหาคม 2562 39