รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 05 กุมภาพันธ์ 2561 25
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ศวข.หนองคาย 05 กุมภาพันธ์ 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 05 กุมภาพันธ์ 2561 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 05 กุมภาพันธ์ 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 02 กุมภาพันธ์ 2561 36
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 02 กุมภาพันธ์ 2561 26
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 02 กุมภาพันธ์ 2561 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2561ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 01 กุมภาพันธ์ 2561 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2561ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 01 กุมภาพันธ์ 2561 50