รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต่อเนื่อง 17 สิงหาคม 2561 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต่อเนื่อง 17 สิงหาคม 2561 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 17 สิงหาคม 2561 43
สำนักบริการกลาง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 39
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 35
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 39
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 สิงหาคม 2561 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 สิงหาคม 2561 36
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 21