รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 05 ตุลาคม 2561 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กันยายน 2561 05 ตุลาคม 2561 12
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 05 ตุลาคม 2561 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่:สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 05 ตุลาคม 2561 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 04 ตุลาคม 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 04 ตุลาคม 2561 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 04 ตุลาคม 2561 21
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 ตุลาคม 2561 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561 11