รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 พฤษภาคม 2562 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 07 พฤษภาคม 2562 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 พฤษภาคม 2562 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 03 พฤษภาคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี (สขร.1) งวดเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 03 พฤษภาคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 พฤษภาคม 2562 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2562 03 พฤษภาคม 2562 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 03 พฤษภาคม 2562 15