รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 09 กรกฎาคม 2561 12
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 09 กรกฎาคม 2561 10
รายการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561 ศวข ชัยนาท 06 กรกฎาคม 2561 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 กรกฎาคม 2561 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 กรกฎาคม 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 06 กรกฎาคม 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 06 กรกฎาคม 2561 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 กรกฎาคม 2561 10