รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 08 พฤศจิกายน 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง) 07 พฤศจิกายน 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 07 พฤศจิกายน 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) 07 พฤศจิกายน 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) 07 พฤศจิกายน 2562 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 06 พฤศจิกายน 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 06 พฤศจิกายน 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 พฤศจิกายน 2562 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 พฤศจิกายน 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 พฤศจิกายน 2562 38