รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 07 มีนาคม 2561 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07 มีนาคม 2561 18
วันที่ 7 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 มีนาคม 2561 15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 มีนาคม 2561 20
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 06 มีนาคม 2561 22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 มีนาคม 2561 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 มีนาคม 2561 18
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 มีนาคม 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 มีนาคม 2561 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 06 มีนาคม 2561 12