รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 05 กันยายน 2562 9
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 05 กันยายน 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 05 กันยายน 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุโขทัย 05 กันยายน 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 กันยายน 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 04 กันยายน 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 04 กันยายน 2562 5