รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 06 กุมภาพันธ์ 2562 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 05 กุมภาพันธ์ 2562 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 05 กุมภาพันธ์ 2562 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 05 กุมภาพันธ์ 2562 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 05 กุมภาพันธ์ 2562 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 04 กุมภาพันธ์ 2562 9