รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 04 ธันวาคม 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 03 ธันวาคม 2561 13
ผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน 2561 16
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 22 พฤศจิกายน 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 พฤศจิกายน 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 พฤศจิกายน 2561 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 15 พฤศจิกายน 2561 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 17