รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 18 มกราคม 2562 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 16 มกราคม 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 มกราคม 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 16 มกราคม 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 15 มกราคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 10 มกราคม 2562 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2561 10 มกราคม 2562 13
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 10 มกราคม 2562 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 10 มกราคม 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 09 มกราคม 2562 8