รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 15 ตุลาคม 2562 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 11 ตุลาคม 2562 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 ตุลาคม 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 10 ตุลาคม 2562 3
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 09 ตุลาคม 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 07 ตุลาคม 2562 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 ตุลาคม 2562 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 04 ตุลาคม 2562 6
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 04 ตุลาคม 2562 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 03 ตุลาคม 2562 5