รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 18 กุมภาพันธ์ 2563 19
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 14 กุมภาพันธ์ 2563 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2563 5
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 กุมภาพันธ์ 2563 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2563 11
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่่วยงานรัฐประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 07 กุมภาพันธ์ 2563 6
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 12
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 4