รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 15 สิงหาคม 2562 3
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 สิงหาคม 2562 8
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน และกรกรฎาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 07 สิงหาคม 2562 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 สิงหาคม 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 สิงหาคม 2562 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 13