รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 21 September 2563 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 18 September 2563 6
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 16 September 2563 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 11 September 2563 12
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 10 September 2563 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) 10 September 2563 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 10 September 2563 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 September 2563 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 09 September 2563 11
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 08 September 2563 25