รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 8
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 พฤศจิกายน 2561 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนตุลาคม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 พฤศจิกายน 2561 13
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 07 พฤศจิกายน 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนตุลาคม 2561 07 พฤศจิกายน 2561 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 พฤศจิกายน 2561 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 07 พฤศจิกายน 2561 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 06 พฤศจิกายน 2561 10