สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย      เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2