วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ