วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ