วันที่ 9 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ