ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

http://cmi-rrc.ricethailand.go.th/images/ss9.pdf