วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ