(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.60

ตามรายละเอียด...(แนบ)