สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก