สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นราบเดือนทุก ๆ เดือน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นราบเดือนทุก ๆ เดือน

Download File PDF

001