สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560

 

คลิก หน้าที่ 1/2

คลิก หน้าที่ 2/2