สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม