รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 17 ตุลาคม 2561 17
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 11 ตุลาคม 2561 13
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 08 ตุลาคม 2561 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2561 08 ตุลาคม 2561 15
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 ตุลาคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 ตุลาคม 2561 9
รายการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561 ศวข ชัยนาท 08 ตุลาคม 2561 10
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 06 ตุลาคม 2561 10
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 05 ตุลาคม 2561 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 05 ตุลาคม 2561 10