รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 18 มกราคม 2561 11
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 16 มกราคม 2561 16
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ประจำเดือนธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 12 มกราคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 12 มกราคม 2561 14
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 12 มกราคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 12 มกราคม 2561 17
วันที่ 11 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 11 มกราคม 2561 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2560 09 มกราคม 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 09 มกราคม 2561 27