รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(ศมข.ขอนแก่น)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน มิ.ย.61 20 กรกฎาคม 2561 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 19 กรกฎาคม 2561 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 18 กรกฎาคม 2561 3
สำนักบริการกลาง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) 17 กรกฎาคม 2561 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 17 กรกฎาคม 2561 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 11 กรกฎาคม 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 11 กรกฎาคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 11 กรกฎาคม 2561 10
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 11 กรกฎาคม 2561 9