รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 09 มีนาคม 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 มีนาคม 2561 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 08 มีนาคม 2561 11
จัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07 มีนาคม 2561 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 07 มีนาคม 2561 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07 มีนาคม 2561 17
วันที่ 7 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 มีนาคม 2561 14
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 มีนาคม 2561 19
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 06 มีนาคม 2561 21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 06 มีนาคม 2561 28