รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 17 ตุลาคม 2561 3
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 11 ตุลาคม 2561 11
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 08 ตุลาคม 2561 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2561 08 ตุลาคม 2561 13
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 ตุลาคม 2561 6
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 ตุลาคม 2561 8
รายการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561 ศวข ชัยนาท 08 ตุลาคม 2561 8
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 06 ตุลาคม 2561 8
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 05 ตุลาคม 2561 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 05 ตุลาคม 2561 8