รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน 18 สิงหาคม 2560 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศมข.ขอนแก่น 18 สิงหาคม 2560 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 16 สิงหาคม 2560 4
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 10 สิงหาคม 2560 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 สิงหาคม 2560 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 09 สิงหาคม 2560 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 สิงหาคม 2560 15