รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 23 มิถุนายน 2560 9
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 20 มิถุนายน 2560 18
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค. 2560 ศมข.อบ. 20 มิถุนายน 2560 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 16 มิถุนายน 2560 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (แบบ สขร.1) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 14 มิถุนายน 2560 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.สกลนคร 14 มิถุนายน 2560 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ(สขร.1)ศมข.ขอนแก่น 14 มิถุนายน 2560 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 14 มิถุนายน 2560 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ศวข.สกลนคร ประจำเดือน พ.ค. 60 13 มิถุนายน 2560 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 12 มิถุนายน 2560 17