รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2562 2
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 มิถุนายน 2562 10
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 12 มิถุนายน 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 11 มิถุนายน 2562 11
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 12
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10 มิถุนายน 2562 15
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) 10 มิถุนายน 2562 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ศวข.ชัยนาท 10 มิถุนายน 2562 1
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 16
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 07 มิถุนายน 2562 31