รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 12 ธันวาคม 2561 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 12 ธันวาคม 2561 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 07 ธันวาคม 2561 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 07 ธันวาคม 2561 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 07 ธันวาคม 2561 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2561 06 ธันวาคม 2561 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 06 ธันวาคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 05 ธันวาคม 2561 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 04 ธันวาคม 2561 10