รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 15 มิถุนายน 2561 6
สำนักบริการกลาง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 14 มิถุนายน 2561 4
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561 7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 11 มิถุนายน 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ศวข.ชุมแพ) 11 มิถุนายน 2561 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 มิถุนายน 2561 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 07 มิถุนายน 2561 13
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 มิถุนายน 2561 12