รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 December 2563 0
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 02 December 2563 1
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 02 December 2563 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 02 December 2563 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 30 November 2563 1
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 25 November 2563 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 24 November 2563 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 16 November 2563 2
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 12 November 2563 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 12 November 2563 5