รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 08 ธันวาคม 2562 0
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2562 07 ธันวาคม 2562 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 06 ธันวาคม 2562 4
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2562 04 ธันวาคม 2562 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) 04 ธันวาคม 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 04 ธันวาคม 2562 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 04 ธันวาคม 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562(พิษณุโลก) 04 ธันวาคม 2562 4
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 ธันวาคม 2562 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 04 ธันวาคม 2562 5