รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 23 สิงหาคม 2562 5
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 15 สิงหาคม 2562 6
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 สิงหาคม 2562 12
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน และกรกรฎาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 07 สิงหาคม 2562 11
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 สิงหาคม 2562 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 06 สิงหาคม 2562 12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 12