รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 6
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 09 สิงหาคม 2561 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 สิงหาคม 2561 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 08 สิงหาคม 2561 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 สิงหาคม 2561 2
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) 07 สิงหาคม 2561 4
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 7