รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 22 เมษายน 2562 3
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 เมษายน 2562 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 เมษายน 2562 18
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 เมษายน 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม 2562 11 เมษายน 2562 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 10 เมษายน 2562 12
วันที่ 9 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 09 เมษายน 2562 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 09 เมษายน 2562 19