รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 13 ธันวาคม 2560 5
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 13 ธันวาคม 2560 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 12 ธันวาคม 2560 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 12 ธันวาคม 2560 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 12 ธันวาคม 2560 7
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560 7
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 08 ธันวาคม 2560 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 08 ธันวาคม 2560 9
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 9
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2560 07 ธันวาคม 2560 32