รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 - เดือนมกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 5
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 08 กุมภาพันธ์ 2562 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 08 กุมภาพันธ์ 2562 6
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 07 กุมภาพันธ์ 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 07 กุมภาพันธ์ 2562 6
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 07 กุมภาพันธ์ 2562 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กุมภาพันธ์ 2562 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 06 กุมภาพันธ์ 2562 9