Black Ribbon

King0011

ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559 โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าวทั้งหมด

750s

m00

2

S 2220152

applytoorganic

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

กรมการข้าวจัดสัมมนาโครงการฝึกอบการบริหารการจัดการภาครัฐ  

อ่านต่อ

กรมการข้าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉีดพ่นสารเพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ

อ่านต่อ

ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว ลงพื้นที่เร่งรัด-ติดตามความก้าวหน้า การสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ ในพื้นที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงยุทธศาสตร์

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดการประชุม หารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการค้าที่ดีแบบยั่งยืน

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร เรื่องการปลูกข้าวเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ รัชการที่ 9

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนาจังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

กรมการข้าว เป็นประธานพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวปล่อยขบวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 60 ตันช่วยน้ำท่วม ฟื้นแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ 6 พันไร่

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “ การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม The Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-Region

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ม.เกษตรฯ ครบรอบ 74 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดประชุมด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ช่อง 13 แฟมิลี่  “การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคง”

อ่านต่อ

กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ติดตามการดำเนินงานจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ของศูนย์วิจัย – ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ยกเป็นต้นแบบให้ชัดเจน

อ่านต่อ

โฆษกกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ ททบ.5 เผยแนวทางการช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่านต่อ

กรมการข้าว ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรอาเซียน  เพื่อศึกษาดูงานหารือความร่วมมือพัฒนาต่อยอดงานข้าวไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560  ผ่านระบบ GIN  Conference

อ่านต่อ

ชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่  ผ่านระบบ GIN  Conference

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามงานศูนย์วิจัยข้าว-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

อ่านต่อ

รอง อธข.หารือแนวทางประชารัฐข้าวหอมมะลิตลาดเฉพาะร่วมกับเจ้าของรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสตมวาร ครบรอบ100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

อ่านต่อ

รมต.กษ.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเดินหน้างานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2560 มามอบให้แก่กรมการข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวระดมสมองปั้นโครงการพัฒนางานด้านข้าวเพิ่มเติมปีงบประมาณ 60

อ่านต่อ

กรมการข้าว ลุยเหนือจัดงานสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560

อ่านต่อ

รมช.กษ.เป็นประธานสร้างความชัดเจน งานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว (ตื่นรู้)  โดยมุ่งเน้นนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว เร่งรัด ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน(ภาครัฐ) ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว เดินหน้าเร่งสร้างความชัดเจน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงบูรณาการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต้นแบบ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว

อ่านต่อ

รมช.กษ.เยี่ยมตลาดเทศกาลของขวัญจากข้าวฯ ยอดช้อปกว่า 500,000 บาท

อ่านต่อ

กข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมประกาศผลการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4 ชาวนาเชียงใหม่เฮ! ชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมอวยพรปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนำข้าวมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนา

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยอุดหนุนข้าวคุณภาพดีจากชาวนา ในเทศกาลของขวัญจากข้าว 19-30 ธ.ค. นี้

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือโก๋แก่และฟาร์มแชลแนล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีฉลองรางวัล “ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวดีเด่นของโลก”

อ่านต่อ

กรมการข้าว เข้าร่วมงาน  “5 ธันวาคม วันดินโลก”

อ่านต่อ

อธข .ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ

กวข. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง เรื่อง “ การผลิตข้าวแบบครบวงจร ”

อ่านต่อ

รองปลัดฯกษ.”ตรวจเยี่ยมกรมการข้าวย้ำการทำงานด้านข้าวต้องเป็นเชิงรุก ข้อมูลทุกด้านต้องพร้อม ชัดเจนและรวดเร็ว

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50)วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พร้อมวางยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวขานรับ ติวเข้มจัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง ตื่นตัว...ออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชาวกรุงเก่า ปลื้ม “นาแปลงใหญ่” ช่วยชาวนาอยู่ได้แม้ข้าวราคาตก

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมโรงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงเชื่อมโยง ภาคการผลิต-ตลาด

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมจัดงาน China (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18 หวังดันข้าวคุณภาพไทยสู่ตลาดแดนมังกร

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมพื่นที่โครงการ “ สานพลังทำนาประชารัฐ”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ-พระอัจฉริยภาพด้านข้าวของรัชกาลที่ 9 ในรายการ “ยิ่งถก กนกซัก”

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิด " ตลาดข้าวชาวนา "

อ่านต่อ

กรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะ Bureau of Rice Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวประชุมด่วนผอ.เมล็ดพันธุ์ข้าว ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว และผู้แทนกรมการข้าวระดับพื้นที่ 18 จังหวัด

อ่านต่อ

รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ในปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ( ปัณรสมวาร ๑๕ วัน )

อ่านต่อ

กรมการข้าวขานรับนโยบายรมว.เกษตรฯเร่งติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด  ย้ำให้ผู้แทนในพื้นที่ทุกจังหวัดต้องพบปะชาวนาและเก็บข้อมูลทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการข้าวต่อไป

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

ผู้บริหารกรมการข้าวร่วมประชุมเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีตลอดเดือนตุลาคมนี้

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา

อ่านต่อ

กรมการข้าวให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” ยกระดับงานวิจัยข้าวฃั้นสูงสู่นานาชาติ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย 

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มผุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ครบ 14 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวรุกงานปี 60 มุ่งพัฒนางานข้าว สร้างความมั่นคงชาวนาไทย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมวิชาการเกษตร

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดเสวนาและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในงานสัมมนาผลการดำเนินงาน 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2560

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการดำเนินงานปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวสานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวปั้น 21 ตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว ปี 2559 เน้นเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจาย และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ยกระดับเกษตรกรไทย

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ผนึกกำลังศูนย์ข้าวชุมชน หวังพัฒนาข้าวและชาวนาสู่การพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดการอบรมหลักสูตร“การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก”หวังผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษตลอดห่วงโซ่

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เชิญเที่ยวงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดงาน “ตลาดเกษตรดิจิทัล” ยกระดับเกษตรกรไทย ร่วมกับกระทรวง ICT

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม” สู่การติดตามพื้นที

อ่านต่อ

กรมการข้าวมอบโล่รางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรสื่อเกษตรโครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์"

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือ 8 องค์กร ดีเดย์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติฯ 1-3 กันยานี้

อ่านต่อ

ก.เกษตรฯ ผนึกกำลัง ก.ICT เตรียมจัด "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" ยกทัพโชว์แนวคิด "เกษตรดิจิทัล"

อ่านต่อ

กรมการข้าวเดินหน้าสร้างระบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ต้นแบบให้เกษตรกร

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาจ.ร้อยเอ็ด กรมการข้าวร่วมรับมอบนโยบายด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติฯเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนา หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขา

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

กรมการข้าวเร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวคุณภาพเป็นสินค้าออนไลน์

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

อ่านต่อ

กรมการข้าว จับมือกรมประมงร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมกับสยามคูโบต้าและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนา“โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ติวเข้มเจ้าหน้าที่จัดการประชุม และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2559

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมเชิดชูเกียรติข้าวราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

อ่านต่อ

กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานของโครงการ GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมดำนา แปลงข้าวโรงเรียนบ้านโคกชะแง้

อ่านต่อ

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่”

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างทำนา

อ่านต่อ

ศมข.อุบลราชธานีติดตามงานและชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

อ่านต่อ

ศวข.ชุมแพได้จัดเวทีเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงการ Pre GAP

อ่านต่อ

ศมข.นครราชสีมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภันฑ์จากข้าวและแปลงสาธิตการปลูกข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 

วันที่ 9 – 15 ก.พ. 2560

ภาคกลาง

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทที่มีปริมาณสูงขึ้นค่อนข้างมากแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พบการระบาดของโรคไหม้คอรวงในแปลงนาเกษตรกรเขต ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี     จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 3 ไร่
โรคใบแถบแดง พบการระบาดในเขต หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 3 ไร่ และโรคกาบใบแห้ง พบการระบาดในเขต ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 20 ไร่
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น ปทุมธานี 1 

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงและพบการระบาดในแปลงนา ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชัยนาท

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุโขทัยที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคไหม้สูง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้มีรายงานการระบาดของแมลงบั่วในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด 

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสกลนคร ที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคไหม

ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า  สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม/ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด ควรติดตามการระบาดในแปลงนา

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุงที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคไหม้สูง

คำแนะนำ


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีสภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงของทุกภาค
ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมในทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบการระบาดในแปลงนาและที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ชัยนาท เชียงราย สุโขทัย สกลนคร และจังหวัดพัทลุง รวมทั้งพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตรในสองสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้มีรายงานการระบาดของแมลงบั่ว ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

หมายเหตุ:  รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จำนวน 926 ไร่ และในระดับไม่รุนแรง จำนวน 3,845 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 4,771 ไร่ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 4,771 ไร่) ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี
โรคขอบใบแห้งข้าว ไม่พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว (ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 100 ไร่)
แมลงบั่ว พบการระบาดของแมลงบั่วในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 5,155 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 5,155 ไร่ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 5,155 ไร่) ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอุทัยธานี

 

รายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 60

สถานการณ์ศัตรูข้าวทั้งหมด

 


Banner SKT
1. copy 2 copy 3 copy 4 copy

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อแหล่งผลิต (ความชื้น 15%) 

ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 

ชนิดข้าว/แหล่งผลิต  ราคา (บาท/ตัน) 

หอมมะลิ (ปี 59/60)

 - อุดรธานี

 - ศรีสะเกษ

 - อุบลราชธานี

 

9,350 - 10,250

9,500 - 11,000 

10,000 - 11,000

หอมปทุมธานี 1 (ปี 59/60)

  - สุพรรณบุรี

 

8,747

ข้าวเจ้า (ปี 59/60)

 - พิษณุโลก

 - สุพรรณบุรี

 

7,300 - 7,500

7,492

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ปี 59/60)  

*พันธุ์ข้าว กข6

  - อุดรธานี

  - ขอนแก่น

 

 

11,198

11,200 -11,700

ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ปี 59/60)  
  - อุดรธานี

 

6,416

รายงานราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ในแหล่งผลิต ทั้งหมด

 


Banner Link


 

banner