ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่

พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อแสง

ข้าวเจ้า ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)   ข้าวเหนียว ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
กข5 567   กข6 666
กข13 450   กข8 585
กข15 560   กข12(หนองคาย80) 422-522
กข27 600   กข16 633
กข35(รังสิต80) 650   กข18 609
กข51 536   กข20 498
กข59 624   กำผาย15 569
เก้ารวง88 420   หางยี71 506
ขาวดอกมะลิ105 363   เหมยนอง 62 เอ็ม 540
ขาวตาแห้ง17 473   เหนียวดำหมอ 37 378
ขาวปากหม้อ148 415   หนียวเขี้ยวงู 8974 371-484
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1 579   เหนียวสันป่าตอง 526
เฉี้ยงพัทลุง 470   เหนียวอุบล 1 660
ชุมแพ60 564   เหนียวอุบล 2 463
นางพญา 132 486   เหลืองประทิว 123 414
นางมล เอส-4 436   เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 ไม่ระบุ
น้ำสะกุย19 499      
เผือกน้ำ43 450      
ปทุมธานี 60 517      
พวงไร่2 437      
พัทลุง 60 457      
พิษณุโลก3 604      
พิษณุโลก60-1 550      
พิษณุโลก 80 637      
ลูกแดงปัตตานี 418      
เล็บนกปัตตานี 480      
หอมกระดังงา59 390      
เหลืองใหญ่148 548      
เข็มทองพัทลุง 529      
ข้าวหลวงสันป่าตอง 582      
แก่นจันทร์ 660      
เจ๊กเชย1 812      
ขาวกอเดียว35 500      
ช่อลุง97 564      
ไข่มดริ้น3 436      

 

พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อแสง

ข้าวเจ้า ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)   ข้าวเหนียว ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
กข1 742   กข2 766
กข3 667   กข4 573
กข7 672   กข10 660
กข9 657   กข14 666
กข11 700   กข-แม่โจ้ 2 865
กข21 700   แพร่ 1 685
กข23 800   สกลนคร 467
กข25 650   สันป่าตอง 1 630
กข29 (ชัยนาท80) 876      
กข31 (ปทุมธานี80) 745(ปักดำ),738(นาหว่านน้ำตม)      
กข33 (หอมอุบล80) 493      
กข37 602      
กข39 577      
กข41 722      
กข43 561      
กข47 793      
กข49 733      
กข53 999      
กข55 825      
กข57 714      
กข61 1004      
กข63 667      
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง1 650(นาปี),591(นาปรัง)      
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 582(นาปรัง),673(นาปี)      
ชัยนาท 1 740      
ชัยนาท 2 657      
ปทุมธานี 1 650-774      
บางแตน 705(นาปี),827(นาปรัง)      
พัทลุง 714(หว่านน้ำตม)      
พิษณุโลก 2 807      
พิษณุโลก 60-2 700-780      
สุพรรณบุรี 1 806      
สุพรรณบุรี 2 700      
สุพรรณบุรี 3 772      
สุพรรณบุรี 60 700      
สุพรรณบุรี 90 600      
สุรินทร์1 718      

 

พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต
(กิโลกรัม/ไร่)
ตะเภาแก้ว161 350
นางฉลอง 394
ปิ่นแก้ว56 362
พลายงามปราจีนบุรี 380
เล็บมือนาง 111 328
ขาวบ้านนา 432 449

พันธุ์ข้าวน้ำลึก
ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต
(กิโลกรัม/ไร่)
กข19 570
กข45 520
หันตรา60 425
ปราจีนบุรี1 450
ปราจีนบุรี2 846(น้ำลึก25cm), 590(น้ำลึก100cm)
อยุธยา 546(น้ำลึก100cm), 842(น้ำลึก25cm)

พันธุ์ข้าวน้ำลึก
ไม่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต
(กิโลกรัม/ไร่)
กข17 645

 

พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
กู้เมืองหลวง 240
ขาวโป่งไคร้ 243
เจ้าฮ่อ 210
ซิวแม่จัน 456
ดอกพะยอม 250
น้ำรู 247
เจ้าลีซอสันป่าตอง 391
เจ้าขาวเชียงใหม่ 350-389
ข้าวเหนียวลืมผัว ไม่ระบุ

พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
อาร์258 252

 

พันธุ์ข้าวแดงไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
ข้าวหอมแดง 643
สังข์หยดพัทลุง 330

พันธุ์ข้าวแดงไม่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
ข้าวหอมกุหลาบแดง 750

 

พันธุ์ข้าวญี่ปุ่น

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
กวก.1 718
กวก.2 707

พันธุ์ข้าวบาร์เลย์

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
สะเมิง1 270
สะเมิง2 300

 

พันธุ์ข้าวลูกผสม

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
ซีพี304 938
กขผ1 1006
กขผ3 1415

พันธุ์ข้าวสาลี

ชื่อพันธุ์ ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่)
สะเมิง 1 330
สะเมิง 2 450
แพร่ 60 285
ฝาง 60 280